Žiro-račun za novčane donacije:

HR 0925000091101406380
(otvoren kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. )

Zahvaljujemo se na svakoj Vašoj donaciji. Vašu donaciju bi utrošili na: papir, boju, strojeve, održavanje Internet stranice, troškove kampanja i slično. Prije nego nam uplatite donaciju molimo upoznajte se sa Zakonom o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata .


Hrvatska Stranka Reda, 2014
NASLOVNICA                    O NAMA                   DOKUMENTI                 OSTALO                KONTAKTI