Hrvatska Stranka Reda, 2014
NASLOVNICA                    O NAMA                   DOKUMENTI                 OSTALO               KONTAKTI                IZBORI
GLAVNI TAJNIK HRVATSKE STRANKE REDA - HSR
Glavni tajnik HSR-a je dipl. ing. stroj. Krunoslav Duga. Glavni tajnik Hrvatske stranke reda djeluje sukladno odlukama Skupštine, Parlamenta, Vijeća i predsjednika, te odredbama Statuta Hrvatske stranke reda i odgovoran je Skupštini Hrvatske stranke reda za svoj rad. Glavnog tajnika bira i razrješuje Skupština Hrvatske stranke reda na mandat od 4 godine. Glavni tajnik Hrvatske stranke reda obavlja administrativne, financijske, tehničke i stručne poslove sukladno odlukama Skupštine Hrvatske stranke reda. Glavni tajnik Hrvatske stranke reda ocjenjuje da li su odluke i rad tijela i dužnosnika Hrvatske stranke reda sukladni zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, te da li se sredstvima Hrvatske stranke reda raspolaže zakonito, uredno i namjenski. Glavni tajnik predlaže Parlamentu i Skupštini godišnji plan prihoda i rashoda.